Bilimsel Öz Geçmiş

Çalışma Hayatı


Dr. Şadan AY 1990 yılında tıp doktoru olarak mezun olduktan sonra Kütahya Tavşanlı Merkezyeniköy’de mecburi hizmet için pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı. 1992 yılında mecburi hizmetini bitirip TUS sınavında başarılı olup, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında asistan olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında aynı üniversiteden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak mezun oldu. Aynı yıl özel Ankara Sevgi Hastanesinde Çalışmaya başladı. 1997 yılında Askerlik görevi için Hakkari Dağ Komando Tugayı 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastanesi’nde tabip teğmen olarak askerlik görevini tamamladı. 1998 yılında Ankara El Cerrahi Merkezinde Dr. Ömer Erçetin’in kliniğinde çalışmaya başladı. Bu yıllarda ameliyatlarını Ankara Özel Güven Hastanesinde yaptı. Yine 2004-2009 yıllarında Özel Çankaya hastanesinde çalıştı. 2009 yılından bu yana Özel Medicana Hastanesinde çalışmaktadır.

Yayınlar


Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Ay S, Tekdemir I, Sayli U, Elhan A, Erbil KM, Basar R. Relation of the radial nerve with the sulcus nervi radialis: a morphometric study. Okajimas Folia Anat Jpn. 1999 Oct;76(4):197-202.
 2. Ay S, Bektas U, Yilmaz C, Diren B. An unusual supracondylar process syndrome. J Hand Surg [Am]. 2002 Sep;27(5):913-5.
 3. Ay S, Akinci M. Primary transposition of digital nerves into muscle in second ray amputation: a possible answer for neuroma formation. Tech Hand Up Extrem Surg. 2003 Sep;7(3):114-8.
 4. Bektas U, Ay S, Yilmaz C, Tekdemir I, Elhan A. Spinoglenoid septum: a new anatomic finding. J Shoulder Elbow Surg. 2003 Sep-Oct;12(5):491-2.
 5. Subasi M, Ay S, Tuzuner T. Transection of the ulnar nerve as a complication of two-portal endoscopic carpal tunnel release. Isr Med Assoc J. 2004 Jul;6(7):443-4
 6. Akinci M, Ay S, Ercetin O. Surgical treatment of macrodactyly in older children and adults. J Hand Surg [Am]. 2004 Nov;29(6):1010-9.
 7. Ay S, Akinci M, Ercetin O. The Brooks and Graner procedure for treatment of chronic tendinous mallet finger deformity. Tech Hand Up Extrem Surg. 2004 Mar;8(1):21-4.
 8. Ay S, Akinci M, Kamiloglu S, Ercetin O. Open reduction of displaced pediatric supracondylar humeral fractures through the anterior cubital approach. J Pediatr Orthop. 2005 Mar-Apr;25(2):149-53.
 9. Ay S, Apaydin N, Acar H, Akinci M, Piskin A, Tekdemir I, Elhan A. Anatomic pattern of the terminal branches of posterior interosseous nerve. Clin Anat. 2005 May;18(4):290-5.
 10. Akinci M, Ay S, Kamiloglu S, Ercetin O. [External rotation osteotomy of the humerus for the treatment of shoulder problems secondary to obstetric brachial plexus palsy. Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39(4):328-33.
 11. Akinci M, Ay S, Kamiloglu S, Ercetin O. Lateral arm free flaps in the defects of the upper extremity--a review of 72 cases. Hand Surg. 2005;10(2-3):177-85
 12. Akinci M, Ay S, Kamiloglu S, Ercetin O. The reverse posterior interosseous flap: A solution for flap necrosis based on a review of 87 cases. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2006;59(2):148-52.
 13. Ay S, Akinci M, Ercetin O. The anterior cubital approach for displaced pediatric supracondylar humeral fractures. Tech Hand Up Extrem Surg. 2006 Dec;10(4):235-8.
 14. Ay S, Akinci M, Sayin M, Bektas U, Tekdemir I, Elhan A. The axillary sheath and single-injection axillary block. Clin Anat. 2007;20(1):57-6
 15. Güner MD, Kamburoğlu HO, Bektaş U, Ay Ş. Osteoid osteoma of the lunatum
 16. mimicking Kienböck's disease. Case Rep. Plast Surg Hand Surg. 2015 6;2(1):19-21
 17. Güner MD, Bektaş U, Akmeşe R, Kamburoğlu HO, Armangil M, Ay Ş. Wrist Tenosynovitis due to Mycobacterium bovis Infection: Case Series and Review of the Literature. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2015;8;2(12):262.

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Us AK, Bektaş U, Ay Ş, Çiftçi W: Morphometric evaluation of lower thoracic and lumbar vertebrae by CT analysis. J. Turkish Spinal Surg. 1993;4(1):1-2
 2. Kınık H, şanlıdilek U, Yazar T, Ay Ş: A study about lumbar vertebral pedicle diameter measurement from direct radiograms. J. Turkish Spinal Surg. 1993;4(1):3-4 Ay Ş, Us K, Bektaş U, Yazar T: The surgical treatment of spondylosis by Morcher Screw. J. Turkish Spinal Surg. 1993;4(1):27-28
 3. Ay Ş, Bektaş U, Uçar H, Mergen E: The early results of thoracolumbar fractures which treated with TSRH system. J. Turkish Spinal Surg. 1993;4(3):40-41
 4. Bektaş U, Ay Ş, Us K, Yazar T: The early Kaneda spinal instrumentation. J. Turkish Spinal Surg. 1993;4(4):124-125
 5. Adıyaman S, Ateş Y, Demirörs H, Ay Ş: Treatment of fractures of the tibial pilon. J Ankara Medical School 1994;(16)1:907-914 Demirtaş M, Ay Ş, Bektaş U, Ülkar B, Bilgin S: Subtrokanterik kırıkların tedavisinde farklı iki yöntemin karşılaştırılması. (95 dereceli AO kondil plağı ile 95 dereceli DCS) Hacettepe Ortopedi Dergisi 1994;(4)3:125-132
 6. Ay Ş, Bektaş U, Kınık H, Ateş Y, Mergen E: Femur proksimal uç kırıklarında DCS (Dynamic Condylar Screw) uygulamalarımız. Hacettepe Ortopedi Dergisi 1994;4(4):163-170
 7. Ay Ş, Ateş Y, Bektaş U, Ülker B, Korkusuz Z: Trokanterik bölge kırıklarında 135 dereceli kompresyon vidalı (DHS) uygulamalarımız. Acta Orthop Traumatol Turc 1995;29:124-128
 8. Us K, Ay Ş, Bektaş U, Gürkan İ, Çiftçi E: The use of CT in determining of the vertebral morphology and in preoperative planning in spine surgery. J Turkish Spinal Surg 1995;4 (6):171-173
 9. Demirtaş M, Ay Ş, Bektaş U, Ateş Y, Adıyaman S: Akromiyoklaviküler eklemin III. Derece seperasyonunun cerrahi tedavisi. Turkish J Artroplasty Artroscopic Surg 1995;6(10):22-25
 10. Ay Ş, Us K, Bektaş U, Uçar H, Mergen E: Bilateral travmatik humerus proksimal epifiz seperasyonu. ( bir olgu sebebiyle). Turkish J Artroplasty Artroscopic Surg 1995;6(10):32-35
 11. Adıyaman S, Demirtaş M, Bektaş U, Ay Ş: Konjenital metatarsus varus deformitesinde tarsometatarsal ve intermetatarsal kapsülotominin yeri. Turkish J Artroplasty Artroscopic Surg 1995;6(11):70-72
 12. Erdemli B, Bektaş U, Ay Ş, Güzel B: Çocuklardaki deplase suprakondiler humerus kırıklarının cerrahi tedavisi. Türkiye Tıp Dergisi 1995;2(2):91-94
 13. Demirtaş M, Bektaş U, Ay Ş, Ülkar B, Adıyaman S: Humerus cisim kırıklarının tedavisinde AO plağı. Turkish J Artroplasty Artroscopic Surg 1995;6(11):44-46
 14. Ay Ş, Demirtaş M, Sağlık Y, Mızrak B: Kemik ve yumuşak dokunun tümoral lezyonlarında ince iğne aspirasyon biyopsisinin önemi. Türk hematoloji-onkoloji Drrgisi 1996;6(2):87-91
 15. Ay Ş, Bektaş U, Bilgin S, Yıldız Y, Sepici B ve ark.: Total kalça protezi uygulanan hastalarda DVT proflaksisisi için kullanılan enoksoparin’e tolerans. (çok merkezli bir çalışma). Turkish J Artroplasty Artroscopic Surg 1996;7(12):4-7
 16. Erdemli B, Ay Ş, Bektaş U, Mergen E: Montegia kırıklı-çıkığı’nın cerrahi tedavisi. Turkish J Artroplasty Artroscopic Surg 1996;7(13):61-63
 17. Us K, Sözen S, Ay Ş, Mergen E: Olekranon kırıklarında dikey halkalı kilitli Kirschner telleri ile kilitli gergi bandı uygulaması. Hacettepe Ortopedi Dergisi 1998;8(1):26-29
 18. Ay Ş, Sözen S, Yıldız Y, Sağlık Y: Basit kemik kistinde asit fosfataz ve alkalen fosfataz seviyelerinin etyopatolojik anlamı. Hacettepe Ortopedi Dergisi 2000;10(3):96-98
 19. Ay Ş: Posterior interoseoz sinirin terminal dallarının anatomik şeması. Anatomik bir çalışma. Türkiye Klinikleri, Tıp Bilimleri Dergisi 2003;23(6):459-463
 20. Ay Ş, Uysal H: Vibrasyonun periferik sinirlere olan etkisi. Elektrofizyolojik bir çalışma. İnsizyon Cerrahi Bilimler dergisi, 2003;6(3):147-151
 21. Ay Ş, Akıncı M, Bektaş U. Distal radius kırıklarının tedavisinde plak ve vida uygulamalarında güncel yaklaşımlar. TOTBİD dergisi, 2005. cilt 4, sayı 1-2:15-24
 22. İrgit K. Taşbaş BA, Ay Ş: Konjenital Ayak Başparmak sorunları. TOTBİD dergisi 2009. 8(3) :37-42
 23. Açar H, Bektaş U, Ay Ş: Dirsek eklem anatomisi ve instabilite. TOTBİD dergisi 2011;10(1):7-174
 24. Ay Ş, Bektaş U, Güner D: Gecikmiş fleksör tendon yaralanmalarında tamir ve rekonsruksiyon. Türkiye Klinikleri Ortopedi Özel Sayısı 2011;4(2):21-30
 25. Ay Ş, Güner D, Bektaş U, Demirtaş M. Sporcularda elde tendon yaralanmaları. TOTBİD dergisi, 2012;11(4):319-331

Kitap Çeviri - Katkı


 1. Kırık Tedavilerinde AO kuralları, Nobel Tıp Kitapevleri, Çeviri Editörü, Haluk AĞUŞ, Yumuşak doku kaybının bakım kuralları, A. Masquelet, sayfa 641-661, 2001
 2. Ortopedik Fizik Muayene, Güneş Tıp Kitapevleri, Çeviri Editörü, Uğur ŞAYLI, El ve El bileği Muayenesi,D. MASS, Bruce Reider, 101-166, 2007
 3. Rockwood Ortopedik Travma, VI. baskı, Distal Radius uç Kırıkları, ÇEviri Edötü. Uğur Şaylı, 2007
 4. Koval'ın kırk ve çıkılar el kitabı, Çeviri editörü Uğur Şaylı, 2010, Çocukluk çağı ön kol kırıkları..
 5. Beasley'in El cerrahisi, Çeviri Editörü; Mahmut kömürcü, Mustafa Kürklü, Yumuşak doku yaralanmaları ve yabancı cisimler, 2010, Sayfa:57-74
 6. Rockwood Ortopedik Travma, Distal Radius uç Kırıkları, Çeviri Edötü. Mustafa Başbozkurt,, 2011
 7. Ortopedik Travmada Yumuşak Doku Problemlerinin Tedavisi, Çeviri Editörü Yalım Ateş, Ameliyat sonrası Takip, 2013, Konu 10.7
 8. ASSH EL CERRAHİSİ CEP KİTABI, Çeviri Editörleri. Aydın Yücetürk ve ark, EL KIRIKLARI ve ÇIKIKLARI, 2013, Derviş Güner, Umut Bektaş, Şadan AY, Mehmet Demirtaş
 9. Distal Radius Kırıkları, Distal Radius Kırıklarında prognoz ve değerlendirme. Arsennishvili A, Kürklü M, Ay Şadan

Davetli konuşmacı ve kurs-kongre görevleri


 1. Ankara Üniversitesi ve Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği El ve üst ekstremite anatomi kursu Mayıs-2003, ANKARA, Davetli Konuşmacı     
  Elin intrinsik kasları ,
 2. Obstetrikal brakiyal pleksus yaralanmaları, Davetli Konuşmacı 13 Mart 2004, İSTANBUL     
  OBP de omuz problemleri ve tedavi yaklaşımlarımız     
  OBP de dirsek problemleri ve tedavi yaklaşımları
 3. AO İleri Kursu, Eğitici ve Davetli Konuşmacı , 29-31 Ağustos 2004, BOLU     
  Radius Distal uç kırıkları     
  İntraartiküler distal humerus kırıkları
 4. Prof Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Bilgi Kursu, Davetli Konuşmacı,24-25 Şubat-2006, ANKARA     
  Diğer Tuzak Nöropatiler,
 5. 10. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 25-28 Mayıs 2006, ANKARA Bilimsel Kurul Üyeliği
 6. 8. Pediatrik Ortopedi Gezici İleri Eğitim Kursu, Davetli Konuşmacı 22 Kasım 2006, ANKARA     
  Pediatrik yaş grubunda üst ekstremite travmaları,
 7. III. Erciyes Ortopedi Günleri, El Cerrahisi Toplantısı, , 13-15 Mart 2007 Kayseri Dirsek Sertlikleri konusunda Oturum başkanlığı
 8. Trabzon El Cerrahisi Toplantısı, Mayıs- 2007, TRABZON Vaka Tartışması
 9. AO Temel Kursu, 26-30 Ocak 2007, ANKARA, Davetli Konuşmacı ve eğitici     
  Ön kol Kırıkları
 10. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007 Ankara Kongre Çalışma Grubu Üyesi, Özel Dal Günü komisyon üyesi, Sosyal Program komisyon üyesi, En iyi sözlü bildiri juri üyesi, El cerrahisi Özel Dal günü Davetli Konuşmacı,     
  Parmak kırıkları
 11. VI. Derviş Manizade Günleri, 16-17 Kasım 2007, İSTANBUL Davetli Konuşmacı     
  Parmak Kırıkları
 12. III. Ulusal rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007-İSTANBUL Oturum başkanlığı
 13. Üst Ekstremite Periferik Sinir Sempozyumu, 30 Kasım-2 Aralık 2007, Eskişehir, Davetli Konuşmacı     
  Diğer Omuz ve boyun Bölgesi Tuzak Nöropatileri..
 14. Prof Dr. Rıdvan EGE Akut El Yaralanmaları Kursu, 15-16 Aralık 2007,ANKARA tartışmacı     
  Yumuşak doku, Tendon ve Damar Tamiri ve Rehabilitasyonu Vaka Tartışması
 15. AO pediatrik travma kursu, 18-19 Ocak 2007, İZMİR. Davetli Konuşmacı     
  Proksimal radius kırıkları     
  Distal radius kırıkları
 16. AO temel kursu, 25-29 Ocak 2008 Ankara , Davetli Konuşmacı ve Eğitici     
  Ön kol kırıkları     
 17. II. Temel Mikrocerrahi Kursu, 15-19 Nisan 2008, İstanbul, Davetli Konuşmacı Eğitici     
  Sinir greft endikasyonları ve verici sahalar
 18. Periferik sinir diseksiyon kursu, 30-31 Mayıs 2008-ANTALYA, Davetli Eğitici - Konuşmacı     
  Aksiller bölge ve Quadrilateral space sendromu
 19. XI. Ulusal El Cerrahi kongresi, Haziran 2008- İZMİR Bilimsel Kurul Üyeliği, Oturum başkanlığı,     
  En İlginç olgum toplantısında, "Median sinirde plexiform nörofibrom olgu sunumu
 20. Dirsek Cerrahi Kursu, bir günlük kapsamlı bilgi yenileme kursu, Haziran, 2008- İSTANBUL. Davetli Konuşmacı     
  Posteror interosseous sinir tutulumu,
 21. AO El kursu, Ocak-2009, Ankara, Kurs başkanı, konuşmacı ve eğitici     
  Eklem içi ve eklem dışı distal radius uç kırıkları     
  Distal Radius Kırıklarında LCP uygulamaları     
  Perilunat kırıklı çıkıklar     
  Küçük kemik kırıklarında genel tedavi prensipleri     
  Elin yumuşak doku defektlerinde lokal flep uygulamaları
 22. AO Kursu, Kırık tedavisinde temel prensipler, Ocak 2009, Ankara, Davetli Konuşmacı     
  Distal radius kırıkları     
  ön kol kırıkları
 23. Köln Üniversitesi anatomi bölümü ve Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Temel ve Özel 8. El Cerrahisi Kursu, Eğitici, 08-09 Mayıs 2009 Köln-Almanya
 24. Prof Dr. Rıdvan Ege, 3. Temel El Cerrahisi Kursu, 20-22 Kasım 2009, ANKARA, Kurs düzenleyicisi ve Konuşmacısı - karpal kemik kırk ve kırıklı çıkıkları
 25. XXI. ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme-İZMİR,     
  Travma özel dal günü, osteoporotik el bilek kırıkları, Panelist     
  El Cerrahisi Özel Dal günü, Kubital Tünel Sendromu, Panelist
 26. IV. Ulusal rekonstruktif mikrocerrahi kongresi, 17-19 Aralık 2009, Antalya Davetli konuşmacı     
  İlginç Olgular, yeni görüşler ve teknikler
 27. 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 19-22 Mayıs 2010-Antalya Kongre bilimsel sekreterya üyeliği, Bilimsel Kurul Üyeliği
 28. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.D. 4-5 Haziran 2010, İSTANBUL davetli konuşmacı,     
  El Bileği Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar     
  Osteoporoz ve radius distal uç kırığı varlığında tespit,
 29. AO travma, kırık tedavisinde temel prensipler, Davetli Konuşmacı, 21-25 Ocak 2011, ANKARA     
  Radius alt uç kırıkları Türk el ve Üst ekstremite Cerrahisi, Doğumsal El ve Üst Ekstremite Anomalileri ve Pediatrik El Yaralanmaları Kursu Baltalimanı Hastanesi, İSTANBUL Davetli konuşmacı     
  Radius alt uç kırıkları ve karpal kemik kırkları
 30. 5. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 10-13 Mart 2011, Davetli Konuşmacıve Kurs eğiticisi     
  Distal radius ve ulna kırıklarının açık redüksiyon ve internal fiksasyon ile tedavisi
 31. Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Kursu 7-8 Ekim 2011, ADANA, Vaka tartışmacısı
 32. XXII ulusal Türk ve Ortopedi kongresi, El cerrrahi ve Mikrocerrahi Özel dal Günü, Sorunlu Falanks kırıkları ve tedavisi, Konuşmacı
 33. 5. Ulusal Mikrocerrahi Kongresi, 2011 BODRUM; Davetli konuşmacı.     
  Periferik sinir cerrahisinde değişen kavramlar,
 34. AO Travma İleri Kursu 21-24 Ocak 2012-ANKARA , Konuşmacı, Eğitmen     
  Distal radius uç kırıkları, Açık kırıklarda yumuşak doku sorunları,
 35. 6. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 15-18 Mart 2012, BURSA Konuşmacı, Biceps brakialis Distal tendon rüptürleri,
 36. 7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 22-24 Mart 2012, İSTANBUL, Oturum başkanlığı Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri,
 37. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 30 MAyıs 02 HAziran 2012, İSTANBUL, Davetli Konuşmacı Sorunlu el Kırıkları, Metakarp ve Karpometakarpal Kırıklar,
 38. XIII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, 2123 Haziran- 2012, ANKARA Konuşmacı, El bilek Artroskopisi,
 39. XIII. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 23-26 Mayıs 2012, GAZİANTEP, Konuşmacı Medial ve lateral Dirsek İnstabiliteleri,
 40. Omuz ve Dirsek Çekirdek eğitim müfredat kursu, 12-13 Ekim 2012, KONYA- Davetli Konuşmacı     
  İzole bağ yaralanmaları Dirsek kırıklı çıkıkları İnstabiliteler Tanı ve Tedavi ,
 41. AO Temel kırık tedavi prensipleri Kursu, 24-26 Ocak 2013 Ankara Davetli Konuşmacı,-Eğitmen, Ön Kol kırıkları, Distal Radius Uç kırıkları,
 42. Prof Dr. Rıdvan EGE Akut El Yaralanmaları Kursu, 27-28 Eylül 2013 Ankara, Davetli Konuşmacı     
  El Anatomisine Genel Bakış,
 43. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım, 2013 ANTALYA, Bildiri Değerlendirme Kurulu, El cerrahisi özel dal günü Oturum başkanlığı
 44. Ankara Tıp Ortopedi Günleri, ANKARA 10-11 Ocak 2014, Davetli Konuşmacı     
  Distal Radius Kırığını anlamak ( İnstabilite kriterleri ),
 45. AO Temel Kırık Prensipleri kursu, Ocak -2014 ANKARA, Davetli konuşmacı-eğitimci     
  Erişkin distal radius uç kırıkları, Erişkin ön Kol Kırıkları,
 46. 8. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, 19-22 Mart 2014 İZMİR, Oturum başkanlığı Klavikula Kırıkları paneli,
 47. 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 15-18 Mayıs 2014 , BURSA, Kongre sekreterliği, Teknik Detay anlatımı, Oturum başkanlığı
 48. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12 - 16 Kasım 2014 Titanic Kongre Merkezi – Belek / Antalya, Panelist     
  Kienböck Açık cerrahisi
 49. AO Travma El Cerrahisi Kursu, 17-20 Ocak 2015- ANKARA Kurs başkanı, Eğitimci-Konuşmacı,     
  AO Travma ve Prensipler     
  Eklem dışı distal radius uç kırıkları     
  Skafoid Nonunion ve damarlı kemik greftleri     
  Elin yumuşak doku defektlerinde lokal flep uygulamaları
 50. AO Temel Kırık Prensipleri kursu, 17-20 Ocak -2015 ANKARA, Davetli konuşmacı-eğitimci , Erişkin ön Kol Kırıkları, ANKARA
 51. Prof. Dr. Rıdvan Ege IX. Temel El Cerrahi Kursu, Davetli Konuşmacı: 3-5 Nisan 2015, Elin Fonksiyonel Anatomisi
 52. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi- ANTALYA, 27 Ekim-1 Kasın, 2015, Radius Distal Uç Eklme İçi Kırılarda Fragmana Özel Tespit, Panelist
 53. AO -İZMİR Radius Distal Uç Eklem İçi Kırıklarda Komplikasyonlar ve tedavi Yöntemleri, Davetli Konuşmacı, 2016-İZMİR
 54. AO Temel Kırık Prensipleri kursu, Ocak -2016 ANKARA, Davetli konuşmacı-eğitimci , Erişkin distal radius uç kırıkları
 55. 9. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Dirseğin Korkunç Üçlüsü, Mart-2106, ADANA Davetli konuşmacı
 56. X. Prof. Dr. Rıdvan Ege El Cerrahisi Temel Eğitim Kursu, Elin Fonkisypnel Anatomisi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, 2016- İSTANBUL Davetli konuşmacı
 57. TUSYAD ANKARA bölgesel toplantısı, Sporcularda El Travmalarına Temel Yaklaşım, 2016- ANKARA
 58. EWAS İstanbul Toplantısı, Elin Biyomekeniği, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, 2016- İSTANBUL Davetli konuşmacı
 59. Pamukkale Üniversitesi, Oprtopedi ve TrAvmatoloji Bölümü Bölgesel Toplantısı, Metakarp Kırıkları, DENİZLİ-2016 Davetli konuşmacı
 60. AO İleri Kurs, Distal humerus-intraartikuler kırıklar ve komplikasyonları, İstanbul_2017 Davetli konuşmacı- Eğitmen
 61. Prof Dr. Rıdvan EGE El Cerrahisi Kursu, Nöroma tanı ve tedavisi, Şubat-2017, İSTANBUL Moderatör ve Davetli konuşmacı
 62. AO İleri Kurs, Distal humerus-intraartikuler kırıklar ve komplikasyonları, Mart-2017, İstanbul Davetli konuşmacı- Eğitmen
 63. XI. Prof Dr Rıdvan EGE Temel El Cerrahisi Kursları, Distal Radisu Kırıklarında Dorsal Açılım, 14-15 Nisan 2017, ANKARA Davetli Konuşmacı
 64. El ve Mikrocerrahi Toplantısı, Mikrovasküler Onarım İçeren Ameliyatlarda Per ve Postoperatif Medikasyon ve Takip, Davetli Konuşmacı, Mayıs-2017 MERSİN
 65. 27. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Bilimsel Kurul Üyeliği 24-29 Ekim 2017, ANTALYA
 66. 27. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Dirsek Travmaları paneli Oturum Başkanı, İnstabil Dirsek Nedir, Sınıflama, tanı ve tedavisi. Davetli Konuşmacı24-29 Ekim 2017, ANTALYA
 67. 4. Asya Pasifik Mikrocerrahi Kongresi, Oturum Başkanlığı 9-13 Mayıs 2018, Antalya

Katılınan Kurslar - Sertifikalar


 • El Bileği Temel Kursu “ El bileği instabiliteleri” 18-19 Mayıs 1996, İstanbul
 • II. Temel İlizarow Kursu, 13-14 Aralık 1996, Adana
 • VII. Temel Cerrahi Artroskopi Kursu, 26-28 Mart 1997, Antalya
 • II. İleri İlizarow Kursu, 1-3 Haziran 1997, Adana
 • III. İleri Artroskopi Kursu, 13 Haziran 1997, Ankara
 • II. El Bileği Temel Kursu” El bilek artroskopisi ve endoskopik karpal tünel cerrahisi”, 26-27 Ekim 1997, Ankara
 • Mikrocerrahi Kursu, 8-12 Kasım 1999, GATA, Ankara
 • AO El Kursu, 1-6 Aralık 2001, Davos-İsviçre
 • Totek-Çukurova II. Ortopedi ve Travmatoloji Bilgi Yenileme Kursu. 2004, Adana
 • Alman-Türk Flep Kursu, 06-07 Mayıs 2005, Köln-Almanya
 • 1.Totbid-TOTEK, türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı, 4-5 Kasım
 • 2006-ANKARA
 • 1.Totbid-TOTEK, türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı,
 • TOTBİD “Eğitimcilerin Eğitimi Kursu” 4-5 Kasım 2006-ANKARA
 • El ve Ayak Ekleminde Protez Uygulamaları, 3 Şubat 2007-İstanbul
 • AO Tips for Trainer kursu, 8-9 Ekim 2007, İstanbul
 • Acumed, "From the finger tip to the shoulder" Kursu, Chicago-17-18 Nisan 2009
 • Mitek, Omuz dirsek Artroskopi Kursu, 17-19 Mart, 2011 Antalya
 • EMOT hastanesi, Endoskopi Kubital Tünel Cerrahisi Kursu, 3 Haziran-2011

Dernek Üyelikleri


 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği
 • Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği
 • Türk Pediatrik Ortopedi Derneği
 • AO Türkiye
 • AO Trauma
 • FESSH- Avrupa El Cerrahi Derneği
 • İFSSH- Dünya Uluslarası El Cerrahi Derneği ( DELEGE 2014-2016 )
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi Üyeliği
 • ASSH , Amerikan El Cerrahisi Derneği

Yurt Dışında Eğitim


 • Kleinert Christine El Cerrahi Enstitü’tüsü, Louisville- Amerika Mayıs-Haziran 2002
 • AO El Cerrahı fellowu BG Unfalklinik, Plastik ve El cerrahisi departmanı, Eylül-Ekim 2002, Ludwisghafen-ALMANYA

 Randevu Al