İlgi Alanları

EL ve ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ


    Sahip olduğu mükemmel anatomik yapı ve beceri kabiliyeti, elin hastalıklarında karşımıza sakatlık olarak çıkmaktadır. Ele özel bir çok hastalığın yanında tarihsel süreçte özellikle iş kazalarına el travması güncel anlamda "El Cerrahisi" kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İnsan elinin becerisini sağlayan tendon, sinir, kemik ve damar gibi bütün anatomik yapılar birbiri ile çok yakın ilişkidedir. Bu sebeple herhangi bir yaralanma anında bu yapıların birçoğu etkilenebilir. Böyle bir durumda, damar için damar cerrahı, kemik ve tendonlar için ortopedist, sinir için beyin cerrahı ve doku kaybı için plastik cerrahın sürekli olarak beraber operasyona girebilmeleri teknik olarak hem çok zor ve de hasta için ileri derecede zaman kaybına ve bazen kalıcı sakatlığa sebep olan bir durumdur. Bu bakımdan artık modern Dünyada El Cerrahisi bir bilim dalı olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde da el ve üst ekstremitenin her türlü yaralanması ve hastalıklarının tedavisi için ortopedi, mikrocerrahi, rekonstrüktif cerrahi eğitimi almış olup, Sağlık Bakanlığı Tarafından tescillenmiş Ortopedi veya plastik Cerrahi kökenli hekimler bir üst ihtisas olarak El Cerrahı olarak tanınır. El cerrahları elde parmak ucundan omuza kadar olan sorunların yanı sıra ana branşlarının ilgi alanları içindeki sorunların tedavisiyle de ilgilenir.

Acil El


El yaralanmalarının ilk tedavisi, genellikle yeterli ve doğru yapılmamaktadır. Bunun başlıca nedeni kişilerin büyük çoğunluğunun ilk yardım kurallarını bilmemesi yanında, ilk girişimde bulunan kişilerin genellikle el cerrahisi konusunda yeterli bilgi toplamamış olmasıdır. Özellikle ağır el yaralanmalarında, ileride gerekebilecek rekonstrüktif girişimlerden iyi sonuç alabilme, çok büyük ölçüde, yapılacak ilk tedaviye bağlıdır.

El ve El Bilek Sorunları


Dinamik yapısı ve karmaşık fonksiyonel anatomisi ile ortopedik el sorunlarıyla oldukça sık karşılaşılmaktadır. Bu sorunların çözümü büyük çoğunluğu yakın takip gerektirmektedir. El sorunlarının varlığında eğer doğru teşhis ve uygun tedavi edilmezse kalıcı sakatlık, iş gücü ve sosyal yaşam beceri kaybı ile sonlanmaktadır. Yaşanan bu acı tecrübeler El Cerrahisi Bilim Dalı’nın doğmasına sebep olmuştur. El cerrahları bu kötü sonuçların çıkmasına engel olmak için mücadele etmektedirler.

Yetişkin Dirsek ve Ön Kol Sorunları


Vücudumuzun en hareketli eklemi olan dirsek hemen hemen ellerimizle yaptığımız bütün işlerin başlangıç noktasıdır. Yoğun bir biçimde travmaya açık olan eklem ve etrafındaki bağlar, yine önünden ve yanında geçen sinirler, dirsek eklemini özel kılmaktadır. ortopedi eğitimini almış doktorların yanında el ve üst ekstremite cerrahlarının yoğun bir şekilde ilgilendiği dirsek sorunları yetişkin ve çocuk dirsek sorunları olarak iki kısımda incelenmektedir.

Çocuk Dirsek ve Ön Kol Sorunları


Anatomik yapısı sebebiyle çocuk dirsek kırıkları ayrı bir bölüm halinde incelenmektedir. özellikle oyun çağı çocuklar düşme neticesinde ciddi dirsek ve ön kol kırıkları ile karşılaşabilmektedir.

Omuz sorunları


Günümüzde insan ömrünün uzaması ve yine yoğun sportif aktiviteler, yoğun bir şekilde omuz sorunlarıyla karşılaşmamıza sebep olmuştur. İlerleyen kapalı olarak yapılan artoskopik girişimler omuz ameliyatlarında çığır açmıştır. Yine protez cerrahisi benzer şekilde ağrısız ve hareketli bir eklem sunmaktadır.

Mikrocerrahi


Mikrocerrahi genel anlamda mikroskop altında yapılan ve ortalama 1 mm çapındaki damarların ve sinirlerin dikilmesiyle başarılan bir ameliyat tekniğidir. Bu bilim dalında uğraşan hekimlerin ( El Cerrahları, Beyin Cerrahları, Kalp ve Damar Cerrahları, Plastik Cerrahlar, Üroloji, Göz) bu uğraşılarını profesyonel olarak uygulayabilmeleri için laboratuvar ortamında eğitim almaları şarttır.

Ayak ve Ayak Bilek Sorunları


Mevcut yapısı ile ayak ve ayak bilek bir çok özel ortopedik sorunu risk olarak bünyesinde taşır. El cerrahları benzer anatomik yapısı sebebiyle ayağın belli sorunları ile de ilgilenmektedir.

Çocuk Tetik Başparmağı


Çocukluk çağında başparmakta görülen bir durumdur. Her bin çocuğun 3 de görülür. İki taraflı olma olasılığı %25-50’dir. Sebebi tam bilinmemektedir. Karşılaşılan çocukların bir kısmında ilk aylarda saptanırken diğerlerinde çocukluk döneminde gelişir.

 Randevu Al